Likviditetsgaranti

Aktieägarvård för ökad handel

Likviditetsgaranti är framför allt till nytta för noterade bolag som har begränsad handel i sin aktie. Syftet med tjänsten är att främja likviditeten i värdepappret genom att säkerställa att det finns en förutbestämd maximal spread (skillnad) mellan köp- och säljkurs. Med vår likviditetsgarantitjänst ställer vi ordrar på både köp- och säljsida i bolagets orderbok under marknadsplatsens öppettider.

Kontakt