Pre-IPO

En Pre-IPO ger bolaget resurser under IPO-processen

Tillväxtbolag kan ha ett kapitalbehov som behöver finansiering redan innan genomförandet av IPO:n. Vilken finansieringsvariant som är bäst beror på bolagets situation och på hur marknaden ser ut vid tidpunkten. Det kan till exempel handla om en strategisk investering som behöver genomföras innan noteringen. I det läget bistår vi våra kunder i att besluta om en effektiv finansieringsstrategi i två steg, där det första är en Pre-IPO kopplad till exempelvis en bryggfinansiering eller private placement. I andra steget genomförs noteringen.

Sedermera har genom åren bistått många bolag med just den här formen av kapitalisering. Samtidigt som Pre-IPO:n genomförs, arbetar bolaget och Sedermera med de förberedelser som krävs för att bolaget ska kunna genomföra noteringen.

Bryggfinansiering

I vissa situationer kan ett bolag ha behov av ett mindre kapitaltillskott redan innan IPO:n är genomförd. Bolaget kanske har fått möjlighet att göra en strategisk investering som är viktig att ha på plats eller har en tidskritisk affärsmöjlighet och därför inte vill invänta kapital från IPO:n. I det läget kan Sedermera bistå med att sätta upp en bryggfinansiering. Utifrån ditt bolags behov och önskemål kan bryggfinansieringen konstrueras på olika sätt.

Private placement

Ett annat sätt att ta in kapital innan en IPO kan vara att genomföra en så kallad private placement. Investeraren deltar då precis som i en IPO fast i ett tidigare skede. För detta ändamål har Sedermera ett brett nätverk av professionella investerare och hjälper er med private placement.

Teckningsåtagande

Åtagandet innebär att investeraren förbinder sig att teckna i ett erbjudande innan det riktas till allmänheten. För investeraren innebär att detta en garanterad tilldelning på det belopp som parterna kommit överens om. När sedan prospektet går ut till allmänheten kan de se att det redan finns ett antal större aktörer som utvärderat bolaget och valt att investera, vilket signalerar finansiell stabilitet. Själva teckningsåtagandet innebär att investeraren skriftligt förbinder sig att teckna ett visst antal aktier i den publika emissionen. Till skillnad från private placement och bryggfinansiering får bolaget dock inte tillgång till kapitalet på förhand utan först när IPO:n är genomförd. Sedermera har sedan starten byggt upp ett stort nätverk av erfarna investerare som är intresserade av att gå in i ett tidigt skede när de har intresse för bolagen.

 

Kontakt