Prostatype Genomics AB TO1

Prostatype Genomics AB är resultatet av över tio års forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype® är ett test för diagnostisering och prognostisering som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Prostatype® är det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Tack vare den självlärande algoritm som ligger till grund för testet är produkten också mycket skalbar.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
27/1 - 17/2 2022
Typ:
Optionsinlösen