Hans Nilsson

Styrelseledamot och Chief Executive Officer

Född 1979

Befattningar:

  • VD Sedermera Corporate Finance AB

Utbildning:

  • Ekonomi, Halmstad högskola och Lunds universitet 2008

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

  • Inga övriga styrelseuppdrag

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Sedermera men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet:

Hans Nilsson har arbetat på Sedermera sedan 2008 och har innehaft flera ledande positioner i bolaget. Han har gedigen erfarenhet av samtliga delar av Sedermeras verksamhet och corporate finance generellt och har sedan 2016 ingått i Sedermeras ledningsgrupp.