Corporate finance

Sedermera är en ledande rådgivare inom corporate finance för bolag i tillväxt i Norden. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att bistå bolag i noterad miljö eller som står inför notering. Vårt track-record sträcker sig förbi 100 noteringar och ett antal hundra kapitaliseringar i noterade bolag och vi arbetar alltid för långsiktiga relationer. Vi är dessutom marknadsledande i Norden när det gäller cross border-transaktioner inom micro- och smallcapsegmentet.

Vi utmärker oss genom att som helhetsleverantör ge skräddarsydd rådgivning till dig och ditt bolag genom processernas alla steg. Vi erbjuder den expertis som krävs för att genomföra en lyckad kapitalisering och/eller en notering där samtliga parters intressen tillvaratas på ett balanserat sätt. Aktiemarknaden är helt beroende av allmänhetens förtroende och som rådgivare är detta en central del i vårt arbete. Vårt motto är att i en lyckad kapitalisering ska alla parter vara nöjda.

Med grund i vår långa erfarenhet, med genomtänkta strategier och ett långsiktigt fokuserat arbete hjälper vi dig och ditt företag att ta nästa steg i en långsiktig utvecklingsplan, oavsett vilken fas bolaget befinner sig i.