För noterade bolag

För många bolag är noteringen startskottet för en långsiktig tillväxtresa där det kan uppstå ytterligare behov av finansiell rådgivning. Vi är en erfaren och långsiktig rådgivare och kan, bland annat tack vare vår goda kunskap om de finansiella marknaderna, arbeta på ett effektivt och genomtänkt sätt. Vi samarbetar idag med många noterade bolag och bistår dem i de transaktioner och frågeställningar som kan uppstå. Det kan vara allt från företrädesemissioner, riktade emissioner och bryggfinansiering till ägarspridning, listbyten och blockposttransaktioner.

Kontakt