genomfora-uppdrag

Genomförda uppdrag

Sedermera har en lång och gedigen erfarenhet av att bistå bolag i noterad miljö eller som står inför notering. Vårt track-record sträcker sig förbi 100 noteringar och ett antal hundra kapitaliseringar i noterade bolag. Här kan du ta del av ett antal av våra genomförda uppdrag.

Företag Typ av uppdrag
Företrädesemission
Optionsinlösen
Företrädesemission
Det finns inget att visa här just nu.
0
Genomförda uppdrag de senaste tio åren
0
Genomförda noteringar de senaste tio åren