genomfora-uppdrag

Genomförda uppdrag

Sedermera har en lång och gedigen erfarenhet av att bistå bolag i noterad miljö eller som står inför notering. Vårt track-record sträcker sig förbi 100 noteringar och ett antal hundra kapitaliseringar i noterade bolag. Här kan du ta del av ett antal av våra genomförda uppdrag.

Företag Typ av uppdrag
Optionsinlösen
Företrädesemission
Företrädesemission
Optionsinlösen
Optionsinlösen
Företrädesemission
Optionsinlösen
Företrädesemission
Optionsinlösen
Företrädesemission
Optionsinlösen
Optionsinlösen
Börsnotering
Optionsinlösen
Börsnotering
Företrädesemission
Riktad Emission
Företrädesemission
Optionsinlösen
Företrädesemission
Optionsinlösen
Företrädesemission
Konvertibelinlösen
Börsnotering
Företrädesemission
Optionsinlösen
Börsnotering
Optionsinlösen
Börsnotering
Det finns inget att visa här just nu.
0
Genomförda uppdrag de senaste tio åren
0
Genomförda noteringar de senaste tio åren