För onoterade bolag

Sedermera erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom finansiell rådgivning till onoterade bolag. Med erfarenhet från över 100 noteringar har vi stor kunskap om börsintroduktioner och allt som kan höra till. Att genomföra en notering kan vara ett stort steg för ett bolag och dess aktieägare och vi vet vikten av att känna sig trygg med den rådgivare som guidar bolaget genom processen.

I våra transaktioner tar vi ett helhetsansvar och hjälper er med finansiell rådgivning kring alla aspekter som krävs för onoterade bolag. Inför en notering fokuserar vi mycket på att hjälpa er som bolag att få alla delar på plats som krävs för att vara redo redo för den noterade miljön och samtidigt kunna fortsätta bedriva er verksamhet. Vi gör en ordentlig genomlysning, analyserar läget och hjälper våra kunder att besluta om vägen framåt. Vi säkerställer att kapitaliseringsupplägget är ändamålsenligt och guidar ert bolag för att uppfylla de krav som ställs på bolag som ska noteras.

Kontakt