Om oss

Väx med förtroende

Vi på Sedermera menar att i en lyckad kapitalisering är alla parter – styrelse, ledning, befintliga aktieägare och nya investerare – nöjda. I slutändan handlar det om förtroende. Våra klienters och våra investerares förtroende för oss. Och allas förtroende för marknaden.