Markus Neuding

Vice ordförande

Född 1990

Befattningar:

 • Vice VD Spotlight Group AB

Utbildning:

 • Jur. kand. (LL.M) 2014

Övriga relevanta styrelseuppdrag:

 • Spotlight Stock Market AB, styrelseledamot
 • Shark Communication AB, styrelseordförande
 • Market & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • Gainbridge Capital AB, styrelseordförande
 • FinReg Solutions AB, styrelseordförande
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseledamot
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseordförande
 • Seahouse Capital ApS, styrelseledamot

Ledamoten har ett beroendeförhållande till Sedermera men är oberoende i förhållande till koncernmoderbolaget Spotlight Group AB:s större aktieägare.

Arbetslivserfarenhet:

Markus Neuding har arbetat i Spotlight Group sedan 2016 och har sedan dess innehaft flera befattningar inom koncernen. Under åren 2018–2020 satt han även på posten som VD för den legala rådgivaren MCL. Därutöver har han även erfarenhet från advokatbyrå med inriktning mot värdepappers-, aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Han har även erfarenhet från styrelsearbete.