2cureX AB

2cureX har utvecklat IndiTreat™ (Individual Treatment Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom optimera cancerbehandlingen. IndiTreat™ är utvecklad och kliniskt testad på fler än 900 patienter med lovande resultat. Initialt är 2cureX inriktat mot kolorektalcancer (cancer i tjocktarmen) men metoden är tillämpbar på ytterligare cancerindikationer. 2cureX har blivit utvalda av Horizon 2020 att erhålla bidrag om totalt cirka 29 MSEK under de kommande tre åren. Bidraget ska bland annat finansiera den pågående slutliga kliniska valideringsstudien .

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
13/10 - 27/10 2017
Typ:
Börsnotering