Biofrigas Sweden AB

Biofrigas, grundat 2012, är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG. LBG är ett förnybart bränsle med hög klimatprestanda. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen CryoSep, en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion. Bolagets teknologi skapar ekonomiska incitament för mindre verksamheter att producera flytande biogas, en möjlighet som tidigare enbart varit tillgänglig för större verksamheter. Med Biofrigas teknologi och produktionsanläggning är visionen att nå den samlade biogaspotentialen från de småskaliga verksamheterna, en marknad som i Europa beräknas uppgå till 140 000 verksamheter, för framtidens energiutvinning och kretslopp.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
07/5 - 22/5 2020
Typ:
Börsnotering