BoMill AB

BoMill har sedan 2001 utvecklat en idag patenterad teknologi för sortering av spannmål, vilket har resulterat i två kommersiella produkter, IQ-sorteraren för användning i laboratorier samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Bolaget är ensamt på marknaden om att i kommersiella kvantiteter kunna sortera spannmål baserat på kärnans inre egenskaper istället för dess visuella egenskaper, vilken är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje enskild kärna baserat på dess inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Bolaget har hittills sålt cirka 40 sorteringssystem på i huvudsak två marknader – Nordamerika och Europa.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
16/9 - 07/10 2021
Typ:
Optionsinlösen