Brain+ A/S

Brain+ är ett danskt life science-bolag som utvecklar innovativa digitala terapier för behandling av kognitiva symptom vid demens och den vanligaste orsaken till demens, nämligen Alzheimers. Tillsammans med världsledande experter och institutioner digitaliserar bolaget redan etablerade och erkända, icke-medicinska demensbehandlingar och gör dem allmänt tillgängliga via surfplattor, telefoner, datorer och liknande.

Digitala terapier (eng. ”digital therapeutics”) är mjukvarubaserade medicinska behandlingar som fristående eller i kombination med traditionella läkemedel förebygger, hanterar och behandlar medicinska störningar eller sjukdomar. Produkterna genomgår samma kliniska valideringsprocess som traditionella läkemedel och regleras enligt regelverk för ” medicinsk mjukvaruutrustning” (eng. ”software-as-medical-device”). Liksom traditionella läkemedel kommer bolagets produkter att förskrivas av sjukvårdspersonal och betalas av nationella och statliga sjukvårdssystem.

Under 2022 färdigställde Brain+ sin första demensprodukt, CST – Therapist Companion, vilken under hösten lanserades i Danmark. I december sålde bolaget sin första prenumerationstjänst till en klinik i Hernig kommun. Denna försäljning följdes under inledningen av 2023 upp med att samma kommun upphandlade ytterligare prenumerationer till fler kliniker inom kommunen.

Brain+ är välpositionerade för att ta positionen som ledande när det kommer till att tillgodose det enorma kliniska behovet kopplat till Alzheimers. Bolagets fokus de kommande åren kommer att vara att skala upp verksamheten och nå lönsamhet, samtidigt som man fortsätter med kliniska studier för att nå regulatoriska godkännanden och subventionering i allt fler och större marknader.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
02/10 2023
Typ:
Optionsinlösen