Calmark Sweden AB

Calmarks mål är att vara en global ledare inom PNA-diagnostik under nyföddhetsperioden och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda, oavsett var i världen de föds. Med Calmarks produkt ges provsvar direkt på plats vid patienten. Genom att tiden från provtagning till svar kortas, kan beslut om åtgärder fattas snabbare. Ljusbehandling kan påbörjas snabbare, alternativt kan besked om att barnet kan åka hem ges snabbare.  Calmarks egenutvecklade testplattform består av ett bärbart analysinstrument och en patenterad testkassett.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
27/10 - 10/11 2023
Typ:
Företrädesemission