Carbiotix AB

Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i Lund. Under forskningen uppdagades idén till en ny prebiotisk löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och metaboliter i kroppen. Carbiotix verksamhet är inriktad mot tarmhälsa – ett område som tros ha en stark anknytning till ökningen av globala folksjukdomar, till exempel typ 2-diabetes. Bolagets flaggskeppsprodukt, Carbersol, är en prebiotisk löslig fiber och har enligt styrelsens bedömning flera fördelar relativt konkurrerande produkter på marknaden, som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier i kroppen. Carbiotix säljer även en tjänst som kallas LinkGut, vilken gör det möjligt för livsmedels- och kosttillskottsbolag att bygga större varumärkeslojalitet och att öka försäljningen. Detta genom att kunderna med hjälp av LinkGut kan spåra sin tarmhälsa och effekterna av kostillskottsbolagens produkter och på så vis illustreras de positiva effekterna av produkterna, vilket i sin tur bedöms medföra att kunderna fortsätter med produkterna. Bolagets verksamhet kan sammanfattas i två verksamhetsben:

  • Utveckling och försäljning av Carbersol – ett prebiotiskt fiber – som en kosttillskotts- och kosmetikingrediens som kan användas ensamt, i blandningar eller användas i kombination med medicinska tillämpningar och terapier.
  • Försäljning av LinkGut – ett konsumenttest för tarmhälsa, vars försäljning sker huvudsakligen genom partners.
Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:  5-19 juni 2024.
Nyttjandepris: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 0,015-0,12 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden.
Emissionsvolym: Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjas till högsta lösenkurs tillförs bolaget cirka 6,4 MSEK.
Sista dag för handel med TO 3: 17 juni 2024.

Kontaktpersoner

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
05/6 - 19/6 2024
Typ:
Optionsinlösen