Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer produkter för minimalt invasiv laserbehandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och metastaserad (spridd) cancer. Produktportföljen marknadsförs under varumärket TRANBERG® och tillsammans med olika genomlysningssystem, t.ex. ultraljud (UL) och magnetresonanstomografi (MR), erbjuder CLS integrerade system för bildledd laserablation med hög precision. Styrelsen bedömer att det föreligger ett stort globalt behov för denna typ av behandling och bolaget har sedan 2018 arbetat med att ta fram en andra generation av TRANBERG®-portföljen som lanseras under 2022. Den nya generationen av TRANBERG® är integrerbar med befintliga genomlysningssystem, främst av typen UL och MR, och system för bildledd instrumentnavigering- och positionering för användning inom marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Utöver urologi och neurokirurgi är den nya generationen TRANBERG® även anpassad för ytterligare ett segment – onkologi.

 

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Anmälningssedel utan stöd av företrädesrätt hittas på denna sida, nere till höger under ”Detaljinfo & filer”. Det går också bra att teckna med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att förvärva units via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att förvärva units via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida