Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer produkter för minimalt invasiv laserbehandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och metastaserad (spridd) cancer. Produktportföljen marknadsförs under varumärket TRANBERG® och tillsammans med olika genomlysningssystem, t.ex. ultraljud (UL) och magnetresonanstomografi (MR), erbjuder CLS integrerade system för bildledd laserablation med hög precision. Styrelsen bedömer att det föreligger ett stort globalt behov för denna typ av behandling och bolaget har sedan 2018 arbetat med att ta fram en andra generation av TRANBERG®-portföljen som lanserats under 2022. Den nya generationen av TRANBERG® är integrerbar med befintliga genomlysningssystem, främst av typen UL och MR, och system för bildledd instrumentnavigering- och positionering för användning inom marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Utöver urologi och neurokirurgi är den nya generationen TRANBERG® även anpassad för ytterligare ett segment – onkologi.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
14/2 - 28/2 2023
Typ:
Optionsinlösen