Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer produkter för minimalt invasiv bildledd laserbehandling av prostatacancer, hjärntumörer, läkemedelsresistent epilepsi och metastaserad (spridd) cancer. Produktportföljen marknadsförs av CLS under varumärket TRANBERG® och av bolagets samarbetspartner och globala distributör, Clearpoint Neuro Inc., under varumärket Clearpoint Prism™. I kombination med olika genomlysningssystem, t.ex. ultraljud (UL) och magnetresonanstomografi (MR), erbjuds marknaden integrerade system för bildledd laserablation med hög precision. Styrelsen bedömer att det föreligger ett stort globalt behov för denna typ av behandling och Bolaget har sedan 2018 arbetat med att ta fram en andra generation av sin teknikplattform och som lanserades under 2022. Den nya generationen är integrerbar med befintliga genomlysningssystem, främst av typen UL och MR, och system för bildledd instrumentnavigering- och positionering för användning inom marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Utöver urologi och neurokirurgi är CLS nya generationen TRANBERG® produkter även anpassad för ytterligare ett segment, nämligen onkologi.

CLS gick under 2022 in i en utökad kommersiell fas med lansering av Bolagets andra generation TRANBERG® behandlingssystem på urologimarknaderna i Europa och USA med ett kommersiellt fokus på behandling av lokaliserad prostatacancer med fokal terapi. Med ett planerat marknadsgodkännande för Bolagets MR-baserade TRANBERG®  behandlingssystem i USA, ämnar Bolaget expandera lanseringen på urologimarknaden under 2023. Parallellt med kommersialiseringen avser CLS att fortsätta arbetet med att ta fram underbyggande kliniska evidens för ablation inom samtliga indikationsområden. Bolaget har även som målsättning att ingå ytterligare avtal med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet under den kommande perioden.

Det är CLS bedömning att likviden från företrädesemissionen, samt efterföljande utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 B, kommer huvudsakligen användas för att fortsätta stödja pågående marknadsetablering och kommersiell lansering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen inom främst marknadssegmenten urologi och neurokirurgi. Vidare avser Bolaget att öka satsningen på ytterligare kliniska samarbeten, för att effektivt stödja lanserings- och kommersialiseringsarbetet samt att förbättra Bolagets finansiella flexibilitet och kapitalstruktur i form av minskade lånekostnader genom slutbetalning av lån. Med en fulltecknad företrädesemission samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 B till högsta kurs är det styrelsens bedömning att CLS kommer kunna göra omedelbara kapitalstrukturförbättringar samt att inga ytterligare finansieringsbehov kommer uppstå förrän tidigast Q1 2025.

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Teckna units med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att teckna units via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att teckna units via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
19/6 - 03/7 2023
Typ:
Företrädesemission