Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB har utvecklat den diagnostiska plattformen Panviral, som är baserad på idén om att kombinera två vetenskapliga områden – molekylärbiologi och elektrokemi. Visionen är att begränsa spridningen av infektionssjukdomar över hela världen och skapa en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och universell diagnostisk plattform. Diagonal har som mål att vara en global ledare inom Point-of-Care- diagnostik (diagnostik vid vårdpunkten som avser tidpunkten och platsen för patientvården, exempelvis på en vårdcentral) med samma noggrannhet som PCR-baserade tekniker, som för närvarande anses vara standarden för diagnostik vid infektionssjukdomar. Genom att ta bort behovet av kostsamma och centraliserade laboratorietester gör Panviral snabb och exakt diagnostik vid vårdpunkten till verklighet, vilket bryter den historiska avvägning som har existerat mellan kostnad, noggrannhet och hastighet.

Med en konkurrenskraftig produkt och affärsmodell är Diagonal nu redo att fokusera på expansion och vidareutveckling av Panviral. Expansionen inkluderar ökade regulatoriska och kommersiella resurser, produktionsförändring från en enhet avsedd för forskningsändamål (Research Use Only, RUO) till en CE-certifierad produkt och sedan en diagnostisk enhet i enlighet med EU:s In Vitro Diagnostic Regulation (”IVDR”), utökad extern testning med ackrediterade laboratorier, rekryteringar av nyckelpersonal och nya marknadsetableringar.

Diagonals målsättning är att få myndighetsgodkännande i EU och/eller USA/Nordamerika under 2025 för att därefter inleda marknadsintroduktion på dessa marknader. För att möjliggöra marknadsintroduktionen planerar bolaget att utöka det kommersiella teamet internt – till exempel i USA/Nordamerika eller på andra marknader – alternativt via partners eller direktförsäljning. Diagonal har som finansiell målsättning att under 2025 öka intäkterna från försäljning av Panviral och förbrukningsmaterial med upp till tre gånger jämfört med 2024. Därefter planerar bolaget att fram till och med januari 2025 finansiera den löpande verksamheten och den fortsatta utvecklingen av Panviral med existerande rörelsekapital, intäkter från försäljning, likvid från den nu förestående företrädesemissionen samt, enligt styrelsens och ledningens bedömning, ytterligare kapital om cirka 25 MSEK under Q2-Q3 2023. Bolagets ambition är att uppnå ett positivt kassaflöde under 2025.

 

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Under teckningstiden finns det möjlighet att teckna aktier med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att förvärva aktier via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att förvärva aktier via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
01/12 - 15/12 2022
Typ:
Företrädesemission