Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt medicinteknikbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom en lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt plattformsteknologi baserad på Diagonal Bios patenterade teknologi för detektion av genetiska markörer. Snabb och exakt detektion av markörer i genetiskt material (DNA eller RNA) från till exempel virus, bakterier, svampar etc. är viktigt  inom  ett flertal  marknadssegment . Exempel på  marknadssegment är t.ex. inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker. Ytterligare ett  viktigt segment är inom  forskning för kartläggning av patogener. Covid-19-pandemin visade tydligt vad som kan hända med folkhälsan när ett virus sprids snabbt. Diagonal Bio utvecklar  två separata produktlinjer avsedda för olika marknadssegment: LAMPlify® för de mindre reglerade marknadssegmenten (som exempelvis inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker där CE-märkningen enligt Låg Volts Direktivet (LVD) är tillräckligt; PANVIRALTM för  in vitro-diagnostik för exempelvis sjukhus, vårdcentraler och laboratorier.

För att finansiera bolagets framtida utveckling genomför Diagonal Bio en företrädesemission av units som initialt kan tillföra bolaget högst cirka 32 MSEK och cirka sex månader senare ytterligare maximalt cirka 9,5 MSEK genom teckningsoptioner.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
08/4 - 22/4 2024
Typ:
Företrädesemission