Divio Technologies AB

Divio är ett svenskt företag med helägda dotterbolag i Schweiz och USA. Divio utvecklar och säljer en mjukvaruplattform (PaaS – Platform-as-a-Service) som gör det möjligt för företag att utan ansträngning köra och utveckla kritiska webbapplikationer i molnet, på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Företaget är ISO 27001-certifierat och underlättar hantering och underhåll av komplexa molninfrastrukturer med flera molnleverantörer, allt från de största aktörerna som AWS, Azure och Google Cloud till mindre molnleverantörer.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
07/6 - 21/6 2023
Typ:
Optionsinlösen