Divio Technologies AB

Divio är ett svenskt företag med helägda dotterbolag i Schweiz och USA. Divio utvecklar och säljer en mjukvaruplattform (PaaS – Platform-as-a-Service) som gör det möjligt för företag att utan ansträngning köra och utveckla kritiska webbapplikationer i molnet, på ett säkert, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Företaget är ISO 27001-certifierat och underlättar hantering och underhåll av komplexa molninfrastrukturer med flera molnleverantörer, allt från de största aktörerna som AWS, Azure och Google Cloud till mindre molnleverantörer.

Läs mer på företagets hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsoptioner av serie TO 1
En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Divio, under lösenperioden som löper från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar som slutar två bankdagar före start av lösenperioden och kursen kommer att sättas inom intervallet 0,15-0,28 SEK per aktie. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen före den första dagen av lösenperioden. Divio kan genom teckningsoptionerna erhålla upp till 7,9 MSEK före transaktionskostnader om alla TO 1 nyttjas till högsta teckningskurs.

Kontaktpersoner

Divio Technologies AB

Jon Levin
CEO

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
07/6 - 21/6 2023
Typ:
Optionsinlösen