Ectin Research AB TO 1B

Ectin Research AB är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater med forskning fokuserad på att ta fram läkemedel med avsikt att eliminera cancertumörer, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Härutöver avser bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
25/5 - 15/6 2022
Typ:
Optionsinlösen