Eurocine Vaccines AB

Allmänhetens förståelse för vacciners värde har ökat kraftigt. Pandemin har haft en bestående effekt på både samhället och industrin, med såväl nya teknologier som nya samarbeten mellan industrin och myndigheter som en naturlig följd.

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet. Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Bolaget arbetar nu med två vaccinkandidater, en mot Klamydia och en mot Herpes simplexvirus typ-2. Vaccinkandidaterna har både stor potential och en gynnsam konkurrenssituation.

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Anmälningssedel utan stöd av företrädesrätt hittas på denna sida, nere till höger under ”Detaljinfo & filer”. Det går också bra att teckna med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att förvärva aktier via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att förvärva aktier via Avanza, klicka här.

Läs mer på företagets hemsida