Eurocine Vaccines AB TO 4

Eurocine Vaccines utvecklar vacciner för humant och veterinärt bruk. Bolaget identifierar, utvärderar, selekterar och avtalar om vaccinantigen för fortsatt utveckling inom den egna vaccinportföljen baserat på en sammanvägning av ett flertal faktorer såsom medicinskt behov, marknadspotential, patentskydd samt teknisk genomförbarhet. Vaccinerna utvecklas baserat på bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen Endocine™. Eurocine Vaccines är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
14/3 - 28/3 2022
Typ:
Optionsinlösen