FluoGuide A/S (TO 1)

FluoGuide är ett danskt bolag som har utvecklat en lösning som kan komma att förändra framtida cancerkirurgi, minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. Lösningen – FG001 – är en produkt som injiceras i patienten i samband med operation och gör tumören fluorescerande och därmed möjlig att särskilja från den friska vävnaden. Produktens beståndsdelar har tidigare kliniskt testats i människa och har visat sig vara väl tolererade. Marknadslansering beräknas ske redan under 2022/2023.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
16/4 - 07/5 2020
Typ:
Optionsinlösen