Freja eID Group AB

Sedermera agerade rådgivare åt Freja eID Group i samband med deras riktade emission av aktier om cirka 16,1 MSEK. Emissionen tecknades genom ett bookbuilding-förfarande som leddes av Sedermera.

I samband med emissionen anskaffades även ett lån om cirka 5,5 MSEK.

Fullständig information kring kapitaliseringen finns i det pressmeddelande som bolaget publicerades den 10 oktober 2023: Länk till pressmeddelande

Freja eID är ett svenskt tech-bolag. Bolaget erbjuder en ID-plattform som ger användaren kontroll över sin digitala identitet och sin data. Genom plattformen kan användaren interagera med företag och myndigheter som prenumererar på bolagets tjänster i en SAAS-modell. Bland funktionerna finns e-legitimering, elektroniska underskrifter, sign-up, check-in, fysisk identifiering och e-tjänstelegitimation. Verksamheten utgår från den svenska marknaden och plattformen är byggd för internationell skalbarhet.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
10/10 2023
Typ:
Riktad Emission