Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S är ett danskt kliniskt biovetenskapligt bolag som utvecklar innovativa läkemedel vilka inriktar sig på viktiga ouppfyllda medicinska behov inom det centrala och perifera nervsystemet. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program – läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion av psykogent respektive organiskt ursprung, och särläkemedelskandidaten IPTN2021 utvecklad för trigeminusneuralgi, ett allvarligt neuropatiskt smärttillstånd. Initiator Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Den företrädesemission som bolaget nu  planerar är avsedd att säkra långsiktig finansiering fram till början av 2024, vilket gör att Initiator kan avancera alla sina kliniska program enligt fastställda planer och prioriteringar. Kapitalet kommer också att stödja Initiators affärsstrategi att identifiera attraktiva men undervärderade tillgångar i kliniskt skede och främja dessa genom kostnadseffektiva kliniska prövningar för att leverera viktiga brytpunkter i indikationer med betydande otillfredsställda medicinska behov inom ledningsgruppens expertområden.

 

Läs mer på företagets hemsida