Lyckegård Group AB

Lyckegård Group verkar för hållbar växtodling. Bolaget brinner för att lyfta den hållbara växtodlingen genom kunskap och innovativa lösningar som är skonsamma för miljön. På så vis bidrar Lyckegård Group till att jorden fortsatt ska kunna ge goda skördar och goda livsbetingelser.

Lyckegård Group är ett innovativt företag som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk. Det innebär att bolaget står vid lantbrukarens sida och erbjuder såväl rådgivning som redskap för ett skonsammare nyttjande av jorden. Alltid med fokus på hållbarhet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
20/1 - 03/2 2022
Typ:
Börsnotering