Modus Therapeutics Holding AB TO 1

Modus Therapeutics Holding AB är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin för svåra sjukdomar med stora kvarvarande medicinska behov. Bolagets fokus på kort sikt är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd.

Vid sepsis/septisk chock övergår en bakterieinfektion till allvarlig okontrollerad systemisk inflammation, med risk för skada av blodkärlen vilket i sin tur kan leda till förlust av vitala funktioner och till slut viktiga organ. Prekliniska data tyder på att sevuparin kan göra nytta vid systemisk inflammation genom att skydda blodkärlens insida. Okontrollerad systemisk inflammation är en dödlig komplikation som uppstår till följd av flera allvarliga medicinska tillstånd såsom större trauma och kirurgi, autoimmunitet, svår malaria och virusinfektion samt sepsis/septisk chock. ”Systemic inflammatory response syndromes” (systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom, SIRS) är en allmänklinisk benämning på den typen av okontrollerad inflammation som ses i sådana situationer. Den kliniska utvecklingen av sevuparin i sepsis/septisk chock ger även möjlighet till breddning mot andra indikationer som ryms inom denna större grupp systemiska inflammationsmanifestationer.

Sevuparin har en multimodal verkningsmekanism som är typisk för heparinoider vilket gör det möjligt att rikta in sig på och effektivt neutralisera processer som ligger bakom dessa allvarliga inflammations tillstånd. Eftersom sevuparin har utformats med en starkt reducerad förmåga till blodförtunning kan det också doseras i högre doser jämfört med vanliga hepariner utan oro för blödningsrisk. Detta gör att sevuparin kan användas på ett sätt som maximerar de potentiella fördelar heparinoider har utöver blodförtunning i svårt sjuka patienter. Tack vare det utvärderar Modus för närvarande även ytterligare potentiella indikationer för sevuparin utöver de som omfattas av sepsis och systemisk inflammation.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
19/5 - 09/6 2022
Typ:
Optionsinlösen