My Beat AB

My Beat grundades 2014 och är idag en väletablerad operatör på den svenska mobilmarknaden. Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden bara har två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. My Beats mobilabonnemang erbjuder både ett lågt pris och god personlig service. Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster och god service till ett förmånligt pris grundar sig i att bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system som driver verksamheten utan omfattande kostnader. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. Bolaget ser även goda möjligheter att etablera sig i övriga segment. My Beat särskiljer sig inom branschen med hög kundnöjdhet och lågt kundbortfall.

 

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
08/5 - 22/5 2023
Typ:
Optionsinlösen