Northgold AB

Northgold är ett svenskt guldprospekterings- och utvecklingsföretag med rättigheter till flera guldprospekteringsplatser inom det österbottniska guldbältet i mellersta Finland. Bolagets tillgångar är Kopsa-projektet, Kiimala Trend-projektet och Hirsikangas-projektet. Med den nya finansieringen avser bolaget finansiera ytterligare 1000 till 2500 meter borrning i Kopsa med målsättningen att nå totalt 1 Moz AuEq vilket skapar goda förutsättningar för en självständig gruva. Med kapitalet från den riktade emissionen har Northgold finansiering över resten av 2024.

Northgold har nu genomfört en riktad emission om ca 7 MSEK. Teckningskursen per aktie var 3,6 SEK och emissionen riktades till de befintliga ägarna Magnus Minerals, Kati Capital och parter närstående till Starboard Global samt ett antal nya strategiska investerare.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
01/3 2024
Typ:
Riktad Emission