Northgold AB

Northgold är ett svenskt guldprospekterings- och utvecklingsföretag med rättigheter till flera guldprospekteringsplatser inom det österbottniska guldbältet i mellersta Finland. Bolagets tillgångar är Kopsa-projektet, Kiimala Trend-projektet och det nyförvärvade Hirsikangas-projektet. Bolaget planerar att bedriva systematisk prospektering, inklusive borrning, vid ovanstående projekt med målet att utöka guldtillgångarna och upptäcka nya fyndigheter. Northgold har för närvarande en befintlig informell guldtillgång på 814 000 ounce och Northgolds mål är att fortsätta konsolideringen av det underexploaterade mellanösterbottniska guldbältet. Northgolds aktier är sedan 2022 noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Northgold har genomfört en riktad emission av units om initialt ca 6 MSEK. Teckningskursen per aktie var 5,09 SEK och emissionen riktades till de befintliga ägarna Zenito Silver & Gold, Kati Capital och parter närstående till Starboard Global samt ett antal nya strategiska investerare.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
29/9 2023
Typ:
Riktad Emission