Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse-cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska – samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
30/3 - 13/4 2022
Typ:
Företrädesemission