Polymer Factory Sweden AB

Bioteknikbolaget Polymer Factory grundades 2006 av professorer vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och har under mer än 15 år drivit dendritisk nanoteknikforskning till kommersialisering. Genom den omfattande kunskap och expertis som bolaget besitter, har Polymer Factory utvecklat en produktportfölj bestående av fler än 300 olika molekylära strukturer (”material”) för användning inom flera typer av precisionsapplikationer.

Polymer Factorys material har framförallt stor potential att användas inom life-science där bland annat läkemedelsutveckling (m.a.a dess förmåga att minska toxiciteten vid läkemedelsleveranser), vaccinutveckling (ex. genom dess förmåga att stabilisera RNA) och diagnostik (m.a.a dess förmåga att detektera antikroppar) är intressanta applikationsområden.

Under 2022 sålde Polymer Factory till mer än 100 olika kunder som omfattar allt ifrån akademiska forskargrupper och små innovativa biotech-företag, till flera av världens störta aktörer inom Pharma, Med- och Biotech. Majoriteten av dessa kunder utvärderar idag Polymer Factorys produkter som potentiella komponenter i exempelvis sina läkemedelskandidater.

Polymer Factory genomför nu en företrädesemission om 8,8 MSEK för att finansiera fortsatta investeringar i försäljningstillväxt. Med emissionslikviden planerar Polymer Factory bland annat att öka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, anställa mer säljpersonal, stärka organisationens resurser för att möta en ökande efterfrågan, och fortsätta bygga upp och underhålla bolagets portfölj av IP-rättigheter.

För att teckna i nu pågående företrädesemission, se nedan.

Teckna aktier med digital signering här.

För att som befintlig ägare i bolaget via Avanza eller Nordnet anmäla intresse att delta i emissionen, följ nedanstående länkar:

För att anmäla intresse att teckna aktier via Nordnet, klicka här.

För att anmäla intresse att teckna aktier via Avanza, klicka här.

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
24/2 - 10/3 2023
Typ:
Företrädesemission