Prostatype Genomics AB

Sedan Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 har bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, med hjälp av Prostatype®, kunde kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i bolagets pågående valideringsstudie i Taiwan. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och har presenterats på AUA (American Urology Association’s) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga mål har bolaget uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland samt Italien och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expandering är bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
09/3 - 30/3 2023
Typ:
Optionsinlösen