Redwood Pharma AB

Redwood Pharma utvecklar terapier för de fler än 300 miljoner människor världen över som lider av kronisk ögontorrhet (eng: dry eye disease) till vilket det idag inte finns någon medicinsk eller kirurgisk behandling som i tillräcklig utsträckning återskapar den drabbades tårsekretion eller tårfunktion för att lindra besvären associerade med sjukdomen. Patienter som söker behandling hänvisas till olika tårersättningsmedel som endast ger tillfällig lindring och som kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen.

Redwood Pharma utvecklar behandlingar mot ögontorrhet där effekt uppvisas inom två doseringar per dag i olika patientgrupper. Baserat på Bolagets drug delivery-plattform ”IntelliGel” arbetar Redwood Pharma för närvarande med två utvecklingsprogramprogram:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av milda till måttliga former av ögontorrhet hos både män och kvinnor i alla åldrar med och utan kontaktlinser. RP501 är Bolagets primära och mest framskrida produkt.
  • Läkemedelskandidaten RP101 har utvecklats för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos direkt till de celler i ögat som producerar tårvätska.

Kliniskt validerad produkt

Den 31 maj i år meddelade Redwood Pharma att man erhållit positiva data från Bolagets fas II-studie med RP501 för ögontorrhet. Detta innebär att Redwood Pharma bedöms inneha den kliniska valideringen som krävs för att stödja registrering av RP501 som en medicinteknisk produkt i Europa enligt EU:s reglering för medicintekniska produkter (”MDR”).

Kommersialisering

Bolagets strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att hitta en kommersiell partner för att lansera produkten. Därefter kan Bolaget generera intäkter genom försäljning och andra potentiella regionala licensarrangemang. Bolaget arbetar för nuvarande med regulatoriskt arbete, att optimera och skala upp GMP-produktion, samt förbereda inför kommersialisering vid erhållet marknadsgodkännande. För att erhålla marknadsgodkännande behöver Redwood Pharma först skicka in en omfattande ansökan om CE-märkning och få den godkänd av EU:s tillsynsmyndigheter.

För RP101 är det Bolagets ambition är att hitta läkemedelsbolag som förstår värdet av programmet baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användbarhet – och som kan finansiera den fortsatta utvecklingen av det kliniska programmet. Framtida partnerskap förutses i första hand ha formen av ett licensavtal, varvid den följande och kostsamma kliniska Fas III-prövningen finansieras av vald partner.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
25/8 - 08/9 2023
Typ:
Företrädesemission