Redwood Pharma AB

Redwood Pharma driver två utvecklingsprojekt, båda ögondroppar, mot ögontorrhet (Dry Eye Disease). Bolaget äger även rättigheterna till plattformsteknologin IntelliGel, vilken RP501 och RP101 baseras på.

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av mildare former av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar, inklusive kontaktlinsbärare.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. RP101 innehåller östrogen som i låg dos droppas i ögat.
  • Plattformsteknologin IntelliGel har potential att användas som en drug delivery-teknologi för framtida samarbetspartners.

RP501

RP501 utvecklas för att ge patienter tillgång till ett receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, vilken kombinerar bättre effekt med ökad bekvämlighet och endast behöver administreras i form av en eller två droppar dagligen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har konsistens som en vattendroppe när den droppas i ögat men som vid kontakt med ögat omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under längre tid än konventionella tårersättningsmedel.

Den 31 maj 2023 presenterade Bolaget positiva resultat från en klinisk studie med RP501 vid behandling av mild till moderat ögontorrhet. RP501 uppvisade statistiskt signifikant effekt på flertalet av de subjektiva mätparametrarna som bland annat brännande känsla, sveda och klåda. Resultaten visar också att RP501 är säker och tolereras väl samt att användarvänligheten uppfattades positivt av en majoritet av försökspersonerna. Detta vid en daglig dosering med endast 1 eller 2 droppar

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 till en färdig och marknadsgodkänd produkt först i Europa och att lansera den genom samarbeten med kommersiella partners, alternativt i egen regi i vissa utvalda geografier. Bolaget bedömer att en ansökan om den nödvändiga CE-märkning kan lämnas in under tredje kvartalet 2024, vilket förutsatt normala handläggningstider och framgångar i den pågående uppskalningen av tillverkningen skulle kunna möjliggöra en lansering av produkten under Q2 2025.

RP101

Bolaget har genomfört en Fas II-prövning i Europa med RP101 på kvinnor som passerat klimakteriet. Resultaten visade på god säkerhet och effekt vid dosering upp till två gånger dagligen. För RP101 är målsättningen att etablera partnerskap med ett eller flera läkemedelsbolag, baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användarbarhet. För att realisera värdet av RP101 avser Redwood Pharma ingå partnerskap med större läkemedelsföretag som har resurser för klinisk utveckling, fullgoda marknadsresurser, produktionskapaciteter, distributionsnätverk och försäljningsorganisationer.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
02/4 - 16/4 2024
Typ:
Optionsinlösen