Sensidose AB

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som har utvecklat ett innovativt system för att kunna erbjuda individualiserad behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolaget är aktuella med det egenutvecklade läkemedlet Flexilev®, som i kombination med Sensidose egentillverkade doseringsappart MyFID® kan säkerställa en preciserad individuell dosering vid sjukdomen. I EU finns det cirka 1,2 miljoner personer som har Parkinsons sjukdom, och enligt styrelsens bedömning har Sensidose en av de mest prisvärda metoderna för behandling av sjukdomen i avancerad fas.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
01/6 - 15/6 2023
Typ:
Optionsinlösen