Sensidose AB

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som har utvecklat ett innovativt system för att kunna erbjuda individualiserad behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolaget är aktuella med det egenutvecklade läkemedlet Flexilev®, som i kombination med Sensidose egentillverkade doseringsappart MyFID® kan säkerställa en preciserad individuell dosering vid sjukdomen. I EU finns det cirka 1,2 miljoner personer som har Parkinsons sjukdom, och enligt styrelsens bedömning har Sensidose en av de mest prisvärda metoderna för behandling av sjukdomen i avancerad fas. Behandlingen med Flexilev® och MyFID® är godkänd i elva länder och för närvarande planeras marknadsexpansion i Finland och Polen.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
19/4 - 03/5 2022
Typ:
Börsnotering