SenzaGen AB

SenzaGen är en koncern som avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av de egenutvecklade testplattformerna GARD® och VitroScreen ORA®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien.

SenzaGen har genomfört en riktad emission av aktier om cirka 37,2 MSEK. Emissionen genomfördes till en kurs om 7 SEK fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med Sedermera Corporate Finance som sole bookrunner. Ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade emissionen, däribland ShapeQ Gmbh, Life Science Investment Fund 1 och Landia AB.

 

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
12/6 - 12/6 2024
Typ:
Riktad Emission