Synact Pharma AB

Synact Pharma AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på upplösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
27/3 2024
Typ:
Riktad Emission