Tendo AB

Tendo grundades år 2016 och är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att uppfylla Bolagets ambition om att hjälpa personer med begränsad handfunktion och bidra till en väsentlig förbättring av livskvaliteten, har Bolaget utvecklat handsken Tendo OneGrip.

Tendo OneGrip är ett så kallat integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion. Enligt styrelsens bedömning finns det ingen produkt på marknaden som idag kan tillgodose det behov som Tendo OneGrip uppfyller. Tendo har för sin minimalistiska design och funktion, vilken styrs helt intuitivt av kroppens egna rörelser, blivit utsett till Europas robot-startup genom acceleratorprogrammet RobotUnion.

Lanseringen av Tendo OneGrip sker initialt som en specialanpassad produkt. Detta innebär fördelar bland annat vad gäller time-to-market, då Bolaget inte behöver invänta en godkänd CE-märkning för att inleda försäljning. På så vis kan Tendo bearbeta marknaden och skapa försäljning före (och parallellt med) den tyngre regulatoriska och tidskrävande processen som CE-märkning innebär. Bolagets målsättning är att på sikt anpassa produkten till en bredare målgrupp vars grepprelaterade begränsningar har uppstått av exempelvis åldersrelaterade sjukdomar, stroke, reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Detta hade således öppnat upp för fler marknader och tillväxtmöjligheter. Vidare finns det fördelar i att den patenterade mekaniska tekniken dessutom kan anpassas för fler funktionsnedsatta kroppsdelar som till exempel knä, fot och axel i framtiden.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
21/3 - 04/4 2023
Typ:
Företrädesemission