Tendo AB

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med utvecklingen av produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar bolaget mot större marknader, så som USA och Japan.

 

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
14/3 - 28/3 2022
Typ:
Börsnotering