VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag som grundades 2005 av Göran Lundborg och Toni Speidel. Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem idag är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra skador i händer och fötter. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning.

Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga.

VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker och kvantifierar förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

Bolaget upplever ett starkt intresse hos de kunder och partners som använder Bolagets instrument och har det senaste året fått order både från Finland, Tyskland och Kina, den senare från bolagets samarbetspartner och distributör i Kina; UMCARE. Framsteg sker även på den tyska marknaden där ledande kliniker och KOL utvärderar VibroSense Meter II. För att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer och fylla det stora kliniska behovet som finns har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
28/2 - 14/3 2023
Typ:
Företrädesemission