VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag aktivt inom området diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på att mäta och kvantifiera förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra och obotliga skador. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning och försämrad livskvalitet. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga. VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

VibroSense står nu i startgroparna inför en bred lansering på flera områden. Bolaget befinner sig i ett avgörande läge med goda möjligheter att skala upp försäljningen och kunna erbjuda VibroSense Meter® II för patienter med perifer neuropati globalt. Bland de kunder och partners som använder instrumentet finns ett stort intresse och under de senaste två åren har Bolaget fått order från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Kina, den senare från Bolagets samarbetspartner och distributör i Kina; UMCARE med ett ordervärde på 3,8 MEUR. Bolaget har även gjort flera framsteg på den tyska marknaden där bl.a. en ledande klinik med KOL:s har upphandlat VibroSense Meter II som man nu använder i sin kliniska verksamhet.

För att finansiera bolagets framtida utveckling genomför VibroSense en företrädesemission av units som initialt kan tillföra bolaget högst cirka 26,1 MSEK och cirka 13 månader senare ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK genom teckningsoptioner.

För att teckna units via emissionsinstitutet Nordic Issuing, följ länken.

Teckna via Avanza: Avanza – VibroSense Dynamics

Teckna via Nordnet: Nordnet – VibroSense Dynamics

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
19/4 - 06/5 2024
Typ:
Företrädesemission