Vultus AB

Vultus AB är en Agritech-lösningsleverantör som grundades 2016 i Lund. Vultus tar högteknologisk forskning och satellitdata ner till jorden och erbjuder bönder och markägare stora besparingar och bättre avkastning genom precisionsjordbruk. Allt baserat på fakta och gedigen analys. Bolaget tillhandahålla grödspecifika tjänster för världens bönder och markägare – 365 dagar om året – i alla vädertyper – i alla delar av världen. Vultus aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Vultus genomför två riktade emissioner av aktier om 5,2 MSEK med en premie om 214 procent. Den första riktas till en ny strategisk och långsiktig investerare, Tigrim Capital AB, samt till befintliga större ägare. Den andra riktas till bolagets större ägare tillika externa styrelseledamöter Ophir Mubarak samt Atle Sjølyst-kverneland och riktas till styrelse och ledning i Vultus.

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
15/9 - 15/9 2023
Typ:
Riktad Emission