Inspelning av telefonsamtal

Sedermera ska enligt lag spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan kunder och Sedermera som kan leda till en transaktion. Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med kunderna för administration och fullgörandet av våra uppdrag.