Klagomål

Sedermeras ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med alla kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster som värdepappersbolag. Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Sedermera erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Sedermera med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Sedermera att du vänder dig till den kontaktperson som Sedermera har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Sedermera snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit skall du skriftligen kontakta Sedermeras klagomålsansvarig. Om du vill anmärka på en tjänst så är Sedermera tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Om du inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning eller känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad så kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna Reklamationsnämnden.

Klagomålsansvarig för Sedermera är Johan Jönsson. För det fall att det är klagomålsansvarig själv som är föremål för klagomål inträder vice VD som klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är också kontaktperson mot Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt ARN för frågor avseende klagomål. Vid eventuella klagomål, var vänlig kontakta Johan Jönsson på nedanstående kontaktuppgifter. Alternativt kan kund skicka vanlig post till adress:

Sedermera Corporate Finance AB
Att: Klagomålsansvarig
Norra Vallgatan 64
212 22 Malmö

Kontakt