Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB – ett svenskt bioteknikbolag – utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera patogen såsom virus och bakterier. Diagonal är en av få aktörer globalt som möjliggör testning av flera patogen samtidigt. Kunderna – som kan utgöra allt från exempelvis vårdinrättningar till flygplatser och forskningsinstitut – får ett komplett verktyg som lätt kan integreras i den befintliga verksamheten. 

Läs mer på företagets hemsida

Detaljinfo & filer

Teckningstid:
10/6 - 24/6 2021
Typ:
Börsnotering